Đối tác

29
01 13

Thiết kế quảng cáo trên băng roll, cờ phướn với chi phí thấp hiệu quả cao do tính phù hợp với đặc điểm giao thông và sinh hoạt đi lại của người Việt Nam. Không như những tấm quảng cáo billboad lớn trên đường, hay quảng cáo tại nhà chờ xe buýt,...quảng cáo trên cờ phướn đặt ngay tầm mắt của người đang lưu thông và thông tin cuốn hút người xem.
Quảng cáo trên cờ phướn với chi phí thấp hiệu quả cao do tính phù hợp với đặc điểm giao thông và sinh hoạt đi lại của người Việt Nam. Không như những tấm quảng cáo billboad lớn trên đường, hay quảng cáo tại nhà chờ xe buýt,...quảng cáo trên cờ phướn đặt ngay tầm mắt của người đang lưu thông và thông tin cuốn hút người xem.