Đối tác

29
01 13

Logo luôn ẩn chứa những thông điệp súc tích nhất, do vậy có thể gọi logo là những biểu tượng nghệ thuật. Để chuyển tải một thông điệp hoàn hảo đòi hỏi nhà thiết kế phải có sự sáng tạo và hiểu rõ khách hàng của mình là ai. Thiết kế logo đòi hỏi những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh và chiến lược thương hiệu.