Nhìn lại quá khứ để thấy được sự tiến triển tột bậc của hiện tại và tương lai. Suốt chiều dài lịch sử của chế độ thực dân, Tây nguyên từng là nơi trồng và khai thác cao su, là nơi rừng thiêng nước độc với câu thơ “… Cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo…”. Tuy thế, vẫn tồn tại những góc sáng của lịch sử thể hiện qua cảnh vật, công trình hay con người của nơi đây đậm chất phong sương mà nếu giờ này bạn đi vào một số huyện vùng sâu bạn có thể còn bắt gặp những hình ảnh như thế…
01. Rạp Nguyễn Huệ – trên đường Quang Trung – 1965 
01. Rạp Nguyễn Huệ – trên đường Quang Trung – 1965 
8556129599 b71d14fa9d b
BMT
sap bao(quang trung)
007 Ban Me Thuot, housing
70128246
45489259
3099315889 b47b77355b
kimmon
8556135563 9a5935a040 b
3099318373 92a7f9aaf9
45489022
3099301385 799973b669
057 Ban Me Thuot, drying rice along the road
3100124720 672fd62856
3100151574 b6a82dd3eb
3099318083 dbbea5b972
45488953
3099302487 c49aef2e66
duong pho
8556135603 ef2ccdaa2c c
3099308725 4891f3af97
8555689871 18dab70b79 b
3100144650 98103d0f88
DUONG PHO
3099292457 6af6ddc700
8555689785 f1af00e4b2 b
8557047668 68322152c6 b
3099313787 ff06de6fd5
3100150890 66dc5f7d65
8556885922 b70059c4f3 b
BMT 10
scan0036
clip image002
3099319947 9ceae42d52
8556135585 921a59639e b
20046523
3100148366 2042c8f7af
3100140704 a4be998471
8556129647 dbab90b73c b
8557085356 f4b299aacd b
8556885898 ff551cec43 b
3099318599 59fb0f2c43
009 Ban Me Thuot, drying rice
3099315321 cab7fc18ab
BMT 37
8542794565 c556726f58 c
3100113108 6af9bdf12c
3099293461 5bd2fbdd94
3100148954 1aceed079c
4
8540732057 914d61a398 b
012 Ban Me Thuot, some kind of business
8556135619 9d971dd4a2 b
3100101430 cb4dc27e2d
3100125934 d79233c6c2
  1. 3100141826 ff44e2df96

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây